LOGOTYPY STAJI RADIOWYCH

Logotypy stacji radiowych

Procedura aktualizacji logotypów stacji radiowych dla modułu JRDAB-04.

1. Należy pobrać spakowany plik o nazwie: logo-vw XX.XX.XXXX.rar.
2. Rozpakować plik o nazwie: logo-vw XX.XX.XXXX.rar.
3. Skopiować katalog o nazwie: JLDB_001 wraz z całą zawartością na nośnik USB.