PROGRAMY UNIJNE

Start

Firma Juna P.P.H.U Andrzej Jaborski realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach Działania II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego projekt „ Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach”.

Celem projektu jest wdrożenie i sprzedaż urządzeń multimedialnych dla łodzi motorowych łodzi żaglowych opartym na budowie modułowej opartej o komunikację światłowodową oraz radiową WiFi , Bluetooth. System pozwala na niezależne wielostrefowe sterowanie i użytkowanie poszczególnych modułów.