Zapytanie_Ofertowe_01_01_2017 – automatyczna drukarka z systemem wizyjnym do nakładania pasty lutowniczej w technologii SMT - POBIERZ

OPIS: Zapytanie ofertowe UE 2014-2020 nr 01/01/2017 
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”, firma JUNA P.P.H.U. ANDRZEJ JABORSKI ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na zakup nowej automatycznej drukarki z systemem wizyjnym do nakładania pasty lutowniczej w technologii SMT – 1 szt.  

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nową automatyczną drukarkę z systemem wizyjnym do nakładania pasty lutowniczej w technologii SMT zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach” - POBIERZZapytanie_Ofertowe_02_01_2017 – automat do montażu elementów SMD z systemem pełnej kontroli wizyjnej - POBIERZ

OPIS: Zapytanie ofertowe UE 2014-2020 nr 02/01/2017 
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”, firma JUNA P.P.H.U. ANDRZEJ JABORSKI ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na zakup nowego automatu do montażu elementów SMD z systemem pełnej kontroli wizyjnej  – 1 szt. 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nowy automat do montażu elementów SMD z systemem pełnej kontroli wizyjnej zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach” - POBIERZZapytanie_Ofertowe_03_01_2017 – urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej do kontroli zmontowanej płytki elektronicznej - POBIERZ

Zapytanie ofertowe UE 2014-2020 nr 03/01/2017 W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”, firma JUNA P.P.H.U. ANDRZEJ JABORSKI ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na zakup nowego urządzenia do automatycznej inspekcji optycznej do kontroli zmontowanej płytki elektronicznej – 1 szt.  

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nowe urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej do kontroli zmontowanej płytki elektronicznej zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie na rynek nowatorskiego systemu multimedialnego przeznaczonego do zastosowania na łodziach żaglowych, motorowych oraz jachtach” - POBIERZ