STEROWNIKI BRAM I ROLET

Urządzenie jest przeznaczone do sterowania bramą dwuskrzydłową, współpracujące z silnikami prądu przemiennego 230V.

Funkcje realizowane przez urządzenie:


– sterowanie silnikami 230V;
– sterownaie ręczne (przyciski zewnętrzne);
– sterowanie zdalne (pilot z możliwoscią sterowania do 5 kanałów, kodowanie Keeloq);
– możliwość sterowania pięcioma sterownikami (bramami) niezależnie lub grupowo;
– sterowanie ręczne przyciskiem serwisowym umieszczonym na płytce (tryb krok po kroku);
– praca półautomatyczna;
– praca automatyczna (po otwarciu odlicza czas do automatycznego zamknięcia);
– możliwość wyboru który silnik rozpoczyna ruch jako pierwszy;
– funkcja zwolnienia ruchu bramy przed końcem cyklu zamykania;
– praca z fotokomórką przy zamykaniu;
– praca z forokomórką przy otwieraniu;
– sygnalizacja świetlna pracy urządzenia;
– przy zamkniętej bramie uruchomienie siłowników odbywa się większą mocą (ważne podczas mrozów);
– czas zamykania i otwierania każdego skrzydła jest ustawiany z osobna dla każdego od 10s. do 60s.;
– regulowany czas zakładki skrzydła;
– regulowana moc silników podczas ruchu (ograniczenie siły);
– regulowany czas opóźnienia automatycznego zamknięcia;
– funkcja furtki (przycisk stop pozwalana zatrzymanie bramy w dowolnym miejscu);
– współpraca z wyłącznikami krańcowymi;
– przy współpracy z fotokomórką podczas cyklu zamykania przesłonięcie fotokomórki powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy i odwrócenie jej ruchu (otwieranie do pełnego otwarcia).